lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eD7z

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

16/03/2014 :: Nacionales Galiza

[Gal/Cast] CNT protesta polas tres despedidas en "La Barraca"

x CNT Galiza
CNT se ha concentrado delante del establecimiento hotelero "La Barraca" para protestar por el despido de tres trabajadoras que acababan de crear la Sección Sindical

Galego

CNT concentrouse diante do establecemento hosteleiro "La Barraca", para protestar polo despido de tres traballadoras deste sindicato que acababan de crear a Sección Sindical.

Inmediatamente que a empresa recibe a creación da Sección Sindical decide despedilas, cando tan só dous días antes renovara o seus contratos, o que demostra claramente que tan só motivos de discrimación sindical e ningún outro motivaron estos despidos. Os traballadores de "La Barraca" traballan por riba das 60 horas semanáis. Non se lles respetan os días libres.

Non cobran segundo o Convenio de Hostalaría nen por transferencia bancaria, obrigandolles a asinar nóminas de 1100 euros pero cobrando en cheque tan só 900 euros. Se esto parece pouco cambia a empresa cada pouco tempo sen consentimento dos empregados nun burdo intento de evitar a legalidade laboral. A CNT convocou a perto de 40 compañeiros/as que lle demostraron a "La Barraca" que Tania, Mónica e Vanessa non están soas, e que cando un empresario sen escrupulos ataca a Liberdade Sindical, toda a CNT responde. O Sindicato repetirá e incrementará a presión á empresa, e xa ten pensado legalizar unha manifestación en Betanzos que contará co apoio dos sindicatos das localidades onde "La Barraca" ou a empresa Limperhostel ten presencia. Ao tempo o equipo xurídico do sindicato prepara as demandas para obrigar a empresa a readmisión inmediata das despedidas.

A CNT renovará a sua Sección Sindical con novos traballadores de La Barraca que estanse a afiliar ao sindicato nesta vila e outras de Galicia.

Castellano

CNT se ha concentrado delante del establecimiento hotelero "La Barraca", para protestar por el despido de tres trabajadoras de este sindicato que acababan de crear la Sección Sindical.

Inmediataamente que la empresa recibe la creación de la Sección Sindical decide despedirlas, cuando tan sólo dos días antes renovaran sus contraros, lo que demuestra claramente que tan sólo motivos de discriminación sindical y ningún otro motivaron estos despidos. Las/os trabajadores de "La Barraca" trazbajan por encima de las 60 horas semanales. No se les respetan los días libres.

No cobran según el Convenio de Hostelería ni por transferencia bancaria, obligándoles a firmar nóminas de 1.100 euros pero cobrando en cheque de tan sólo 900 euros. Si esto parece poco cambia la empresa cada poco tiempo sin consentimiento de los empleados/as en un burdo intento de evitar la legalidad laboral. La CNT convocó a cerca de 40 compañeras/os que le demostraron a "La Barraca" que Tania, Mónica y Vanessa no están solas, y que cuando un empresario sin escrúpulos ataca la Libertad Sindical, toda la CNT responde. El Sindicato repetirá e incrementará la presión a la empresa, y ya han pensado legalizar una manifestación en Betanzos que contará con el apoyo de los sindicatos de las localidades donde "La Barraca2 o la empresa Limperhostel tiene presencia. Al mismo tiempo el equipo jurídico del sindicato prepara las demandas para obligar a la empresa a la readmisión inmediata de las despedidas.

La CNT renovará su Sección Sindical con nuevas trabajadoras de La Barraca que se están afiliando al sindicato en este pueblo y otras de Galiza.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eD7z

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal