lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eE9X

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

14/04/2014 :: Nacionales Galiza

[Gal/Cast] Crónica da conferencia de Carlos Taibo en Vilagarcía de Arousa

x CNT Galiza
Carlos Taibo habló de la descomplejización, desurbanización, destecnologización que junto al decrecimiento constituyen una necesidad en una sociedad autogestionada

Galego

O sábado 12 de abril celebrouse a conferencia con Carlos Taibo na sede da CNT en Vilagarcía sobre a actualidade das ideas e prácticas libertarias. Nela Carlos explicou os plantexamentos libertarios dende conceptos básicos coma a autoxestión, a acción directa, o aopio mutuo, o asamblearismo, a autonomía..., e como istos supoñen unha alternativa ao marco estructural do Estado e do capitalismo nas sociedades actuais.

Carlos tamén falou da descomplexización, a desurbanización e a destecnoloxización da sociedade que, xunto ao decrecemento, constituen unha necesidade cara a levar a cabo o proxecto dunha sociedade autoxestionada.

Tras a conferencia os asistentes poideron facer preguntas e intercambar opinións con Carlos, o que ao mesmo tempo dou lugar ao inicio dun debate entre os mesmos asistentes que se desenvolveu de forma autónoma e que tratou sobre o funcionamento dos modelos horizontais de autoorganización. Isto dou pé a plantexar o modo que a CNT ten de traballar, sen líderes nin xerarquías, e ao mesmo tempo de explicar o modo no que funcionaría unha sociedade sen Estado e sen capitalismo.

En xeral pódese valorar a conferencia coma unha experiencia moi positiva da que os asistentes sairon satisfeitos despois de poder desenrolar os seus puntos de vistas e opinións tanto con Carlos como cos demáis, é supón unha clara mostra do interés que suscitan os plantexamentos libertarios nesta era de crisi ideolóxica do sistema.

Castellano

El sábado 12 de abril se realizó una conferencia con Carlos Taibo en la sede de la CNT en Vilagarcía sobre la actualidad de las ideas y prácticas libertarias. En ella Carlos explicó los planteamientos libertarios desde conceptos básicos como la autogestión, la acción directa, el apoyo mútuo, el asamblearismo, la autonomía...y como estos suponen una alternativa al marco estructural del Estado y del capitalismo en las sociedades actuales.

Carlos también habló de la complejización, la desurbanización y la descolonización de la sociedad que, junto al decrecimiento, constituyen una necesidad de cara a desarrollar el proyecto de una sociedad autogestionada.

Tras la conferencia los asistentes pudieron realizar preguntas e intercambiar opiniones con Carlos, lo que al mismo tiempo dio lugar al inicio de un debate entre los propios asistentes que se desarrolló de forma autónoma y que trató sobre el funcionamiento de los modelos horizontales de autoorganización. Esto dio pie a plantear el modo que la CNT tiene de trabajar, sin líderes ni jerarquías, y al mismo tiempo de explicar el modo en el que funcionaría una sociedad sin Estado y sin capitalismo.

En general se puede valorar la conferencia como una experiencia muy positiva de la que los asistentes salieron satisfechos después de poder desarrollar sus puntos de vista y opiniones tanto con Carlos como con los demás, y supone una clara muestra del interés que suscitan los planteamientos libertarios en esta era de crisis ideológica del sistema.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eE9X

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal