lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS9H

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

24/06/2020 :: Nacionales Galiza

[Gal/Cast] El Ayuntamiento de Pontevedra impide el ejercicio de la actividad sindical

x CNT Galiza
El Ayuntamiento de Pontevedra pretende cuestionar la legalidad de la sección sindical y del nombramiento de sus delegados

Galego

O Concello de Pontevedra impide o exercicio da actividade sindical

A Concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura do Concello de Pontevedra, María del Carmen Fouces Díaz, pretende impedir a liberdade sindicalDende o Concello non se dá resposta ás demandas de documentación en materia de Prevención de Riscos realizadas polo delegado da sección sindical

Coa intención de eludir as primeiras reivindicacións levadas a cabo pola CNT, o Concello de Pontevedra pretende cuestionar a legalidade da sección sindical e do nomeamento dos seus delegados. Da CNT lembran que «a elección dos delegados sindicais das seccións da CNT corresponde soamente aos traballadores e traballadoras que forman dita sección«. Pretende, nunha extralimitación das súas funcións como representante pública, María del Carmen Fouces Díaz por límites á acción sindical da CNT, obviando a lexislación existente que permite a representación dos traballadores e traballadoras baixo a figura das seccións sindicais, a Conselleira so concibe o sindicalismo como a representación por medio dos comités de empresa.

Desde a CNT denunciase a laméntable situación do Servizo de Emerxencias do Concello en canto á prevención de riscos e ao cumprimento da lexislación sobre seguridade e saúde laboral, e lévase meses exixindo o traslado da información sobre prevención ao persoal do SEIS e o desenvolvemento dos obrigados protocolos de traballo seguro, reclamación que derivou nesta actitude autoritaria de María del Carmen Fouces Díaz. Este enfrontamento non é senón unha escusa pola parte da representante do Concello para non facilitar a documentación requirida pola sección sindical e, así mesmo, proceder á «revogación do nomeamento dos Recursos Preventivos do SEIS, a facilitar avaliación de riscos ante o COVID e os procedementos de traballo».

Da CNT lembran que xa recentemente o Concello de Pontevedra tivo que recoñecer o encadramento erróneo dos bombeiros do SEIS como persoal administrativo, procedendo a variar a súa adscrición como o que realmente son, persoal de Protección Civil, e entenden que esta era unha so de moitas irregularidades que se están a dar no Concello. O sindicato manifesta a súa firme vontade de traballar pola mellora das condicións de todo o persoal e en reitereadas ocasións intentou establecer unha comunicación entre a Sección Sindical e o Concello para posibilitar un entorno de traballo adecuado. Con todo, a resposta que se recibíu foi unicamente o cuestionamento da lexitimidade da sección sindical e dos seus delegados, sen atender nin unha soa das peticións formuladas polo sindicato.

Castellano

El Ayuntamiento de Pontevedra impide el ejercicio de la actividad sindical

La Concelleira delegada del Servicio de Personal y Cultura del Ayuntamiento de Pontevedra, María del Carmen Fouces Díaz, pretende impedir la libertad sindicalDesde el Ayuntamiento no se da respuesta a las demandas de documentación en materia de Prevención de Riesgos realizadas por el delegado de la sección sindical

Con la intención de eludir las primeras reivindicaciones llevadas a cabo por la CNT, el Ayuntamiento de Pontevedra pretende cuestionar la legalidad de la sección sindical y del nombramiento de sus delegados. Desde la CNT recuerdan que “la elección de los delegados sindicales de las secciones de la CNT corresponde solamente a los trabajadores y trabajadoras que forman dicha sección”. María del Carmen Fouces Díaz pretende, en una extralimitación de sus funciones como representante pública, poner límites a la acción sindical de la CNT, obviando la legislación existente que permite la representación de los trabajadores y trabajadoras bajo la figura de las secciones sindicales. La Concelleira únicamente concibe el sindicalismo como la representación por medio de los comités de empresa.

Desde la CNT se denuncia la lamentable situación del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento en cuanto a la prevención de riesgos y al cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud laboral, y se lleva meses exigiendo el traslado de la información sobre prevención al personal del SEIS y el desarrollo de los obligados protocolos de trabajo seguro, reclamación que derivó en esta actitud autoritaria de maría del Carmen Fouces Díaz. Este enfrentamiento no es si no una excusa por parte de la representante del Ayuntamiento para no facilitar la documentación requerida por la sección sindical y, así mismo, proceder a la “revocación del nombramiento de los Recursos Preventivos del SEIS, a facilitar la evaluación de riesgos ante el COVID y los procedimientos de trabajo”.

Desde CNT recuerdan que ya recientemente el Ayuntamiento de Pontevedra tuvo que reconocer el encuadramiento erróneo de los bomberos del SEIS como personal administrativo, procediendo a variar su adscripción como lo que realmente son, personal de Protección Civil, y entienden que esta era una de las muchas irregularidades que se están dando en el Ayuntamiento. El sindicato manifiesta su firme voluntad de trabajar por la mejora de las condiciones de todo el personal y en reiteradas ocasiones intentó establecer una comunicación entre la Sección Sindical y el Ayuntamiento para posibilitar un entorno de trabajo adecuado. Sin embargo, la respuesta que recibió fue únicamente el cuestionamiento de la legitimidad de la sección y de sus delegados, sin atender ni una sola de las peticiones formuladas por el sindicato.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS9H

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal